לעי"נ Are still available Mrs. Charlotte Rohr Sara bas R. Yekutiel Yehudah a'h
מסכת פסחים דף עה

DEDICATED IN MEMORY OF R' Shlomie Bleier | פסחים עה

Daf Intro

a. In daf ע''ה in מסכת פסחים the גמרא discusses what type of grilling is considered צלי אש, and is roasting with residual heat considered צלי? Both with regard to פסח, and to fueling an oven with ערלה shells. b. The גמרא comes to explain that parts of a קרבן that came in contact with other heat sources like תרומה or מעשר שני. c. Key terms and concepts: 1. מעשה לסתור - A story contradicts a previous הלכה mentioned in a משנה.

Donate / Sponsor

Today's Sponsors

לרפואה שלמה לשמעון הלל בן מינדל ני
בזכות רפואה שלמה פרומא מלכה בת שרה יוכבד
לעילוי נשמת פיגל בת נפטלי הירץ בירן
Refuah Shelema Dov Nechemya haKohein ben Rochel Chai Sara