לעי"נ Are still available Mrs. Charlotte Rohr Sara bas R. Yekutiel Yehudah a'h
מסכת פסחים דף עד

DEDICATED IN MEMORY OF R' Shlomie Bleier | פסחים עד

Daf Intro

a. In daf ע''ד on מסכת פסחים the topic starts with the משנה of a spit that the קרבן פסח is roasted on, and the positioning of the animal and it innards on the spit. The ברייתא says it's אסור to roast a goat the same way as a קרבן פסח the rest of the year. b. בכל התורה כולה we posken like רבינה who is mostly lenient. However, in the case of three exception concerning extracting blood from meat we hold by the position of רב אחא, who takes the lenient position. c. Key terms and concepts: 1. חם מקצות חם כולו - Metal is a conductor of heat if part of the spit gets heated the entire spit gets heated. 2. כבולעו כך פלטו - The same way something absorbs taste it also expels taste. 3. גדי מקולס -A helmeted goat. Describes how the קרבן פסח looks on the spit. It's innards are roasted above the animals head, and not on its inside.

Donate / Sponsor

Today's Sponsors

לרפואה שלמה לשמעון הלל בן מינדל ני
בזכות רפואה שלמה פרומא מלכה בת שרה יוכבד
לעילוי נשמת פיגל בת נפטלי הירץ בירן
Refuah Shelema Dov Nechemya haKohein ben Rochel Chai Sara