לעי"נ Are still available Mrs. Charlotte Rohr Sara bas R. Yekutiel Yehudah a'h
מסכת פסחים דף ע

DEDICATED IN MEMORY OF R' Shlomie Bleier | פסחים ע

Daf Intro

a. In daf ע in מסכת פסחים some of the topics we learned are which circumstances would we bring a קרבן חגיגה with a קרבן פסח. The גמרא proves from this משנה that a קרבן חגיגה on ערב פסח is not a חיוב. b. The majority of the daf discusses the opinion of בן תימא that the חגיגה יד that is brought together with the קרבן פסח is very closely linked with the קרבן פסח, therefore, may be eaten as one may eat the קרבן פסח. 1. שיהא פסח נאכל על השובע - The idea that the קרבן פסח should not be eaten when hungry, but somewhat satiated. If there is not enough meat to satisfy all the participants we bring a קרבן חגיגה as well to eat before the קרבן פסח. 2. שברת עצם - There is an איסור מדאורייתא to break a bone of the קרבן פסח.

Donate / Sponsor

Today's Sponsors

לרפואה שלמה לשמעון הלל בן מינדל ני
בזכות רפואה שלמה פרומא מלכה בת שרה יוכבד
לעילוי נשמת פיגל בת נפטלי הירץ בירן
Refuah Shelema Dov Nechemya haKohein ben Rochel Chai Sara