לעי"נ Are still available Mrs. Charlotte Rohr Sara bas R. Yekutiel Yehudah a'h
מסכת פסחים דף סט

DEDICATED IN MEMORY OF R' Shlomie Bleier | פסחים סט

Daf Intro

a. On daf סט in מסכת פסחים the גמרא begins with the מחלוקת of רבי יהושע and ר' עקיבא on ר' אליעזר that preparatory work for the קרבן פסח can be done on שבת. The next part the גמרא explains the exchange between the הזאה of the פרה אדומה ashes if it can be done on שבת to enable one to bring a קרבן פסח. b. The גמרא then discusses what the potential would be with doing הזאה? ר' אליעזר holds that מכשירי מצווה דוחין את השבת(Actions that help prepare for a מצווה may be done on שבת). The גמרא Paskens like ר' עקיבא that מכשירי פסח, and מכשירי מילה do not דוחה שבת. c. Key terms and consepts: 1. שמה יעבירנו ד' אמות ברשות הרבים - מכשירי מצווה acts are אסור , because of the concern that one will carry in the רשות הרבים. 2. הכל חולין אצל מילה - All babies need a warm bath before undergoing a בית מילה.

Donate / Sponsor

Today's Sponsors

לרפואה שלמה לשמעון הלל בן מינדל ני
בזכות רפואה שלמה פרומא מלכה בת שרה יוכבד
לעילוי נשמת פיגל בת נפטלי הירץ בירן
Refuah Shelema Dov Nechemya haKohein ben Rochel Chai Sara