לעי"נ Are still available Mrs. Charlotte Rohr Sara bas R. Yekutiel Yehudah a'h
מסכת פסחים דף סז

DEDICATED IN MEMORY OF R' Shlomie Bleier | פסחים סז

Daf Intro

Pesachim 67 a. On daf סז in מסכת פסחים the topics include which are the two potential choices for a ציבור bringing a בטומאה קרבן פסח. If a מצורה that comes into a city in ארץ ישראל gets מלקות. b. Which types of :טומאה טומאת מת, זב,מצורה , are more חמור ? The תנאים understands from the פסקים where to exclude people with each level of טומאה. c. Key terms and concepts: 1. לאו הניתק לעשה - When the Torah tells us to do a מצווה עשה which remedies a לאו there is no מלקות on the לאו. 2. טומאה יוצאה עליו מגופו - טומאה that comes out from one's own body rather being extracted from external sources. 3. פריעה ופרימה - מצורה has to let his hair grow, and tear his clothing.

Donate / Sponsor

Today's Sponsors

לרפואה שלמה לשמעון הלל בן מינדל ני
בזכות רפואה שלמה פרומא מלכה בת שרה יוכבד
לעילוי נשמת פיגל בת נפטלי הירץ בירן
Refuah Shelema Dov Nechemya haKohein ben Rochel Chai Sara