לעי"נ Are still available Mrs. Charlotte Rohr Sara bas R. Yekutiel Yehudah a'h
מסכת פסחים דף סא

DEDICATED IN MEMORY OF R' Shlomie Bleier | פסחים סא

Daf Intro

a. In daf ס''א in מסכת פסחים the משנה discusses about a קרבן פסח that was slaughtered on a different day of the year, other than its owner, is considered kosher like a קרבן שלמים The גמרא discusses in detail the category of people who cannot eat a קרבן פסח. b. The rest of the daf focuses around a מחלוקת אמוריים the question of a קרבן that was schected for the right people with the intention for זריקה for people who cannot eat it, is it kosher? c. Key terms and concepts: 1. שינוי קודש - Also referred to ,שלא לשמה when a קרבן is brought with the intention of a different kind of קרבן. 2. שינוי בעלים - A קרבן is brought for somebody else who is not the owner. 3. מנויין - Each קרבן פסח has to be registered to the group of people who have to eat it. 4. דבר שהותר מכללו - A rule that has an exception. Like the rule the קרבן פסח cannot be brought in טומאexcept when the majority of theציבור is טמאי it can be brought.

Donate / Sponsor

Today's Sponsors

לרפואה שלמה לשמעון הלל בן מינדל ני
בזכות רפואה שלמה פרומא מלכה בת שרה יוכבד
לעילוי נשמת פיגל בת נפטלי הירץ בירן
Refuah Shelema Dov Nechemya haKohein ben Rochel Chai Sara